Welkom bij Lindeberg services

IT Werving & Selectie - plaatsing - Payrolling

 

Privacystatement

Lindeberg Services doet aan matching, coaching en waar nodig nascholing van kandidaten gericht op de arbeidsmarkt.

Hiervoor verkrijgt Lindeberg Services CV’s inclusief contactgegevens:
 • uit openbare bronnen, zoals werk.nl, LinkedIn, profielsites en social media
 • rechtstreeks van individuen die door Lindeberg gecoached willen worden
 • na akkoord van individuen via het UWV 

Deze CV’s worden vervolgens verrijkt naar aanleiding van persoonlijk contact met contactmomenten en persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor arbeidsbemiddeling:
 • Nadere personalia
 • Opleiding
 • Competenties
 • Arbeidsverleden
 • Nevenactiviteiten

Persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor persoonlijke coaching:
 • Levensloop, thuissituatie
 • Motivatie en persoonlijke wensen
 • Afspraken met derden (UWV, Gemeenten, etc.)
 • Feedback en aanvullende afspraken met (potentiele) opdrachtgevers.

Deze gegevens worden in een beveiligde EU-Cloudomgeving opgeslagen, alleen voor intern gebruik bij Lindeberg Services (voor coaching en administratieve afhandeling). Deze informatie wordt niet met derden gedeeld zonder uitdrukkelijk akkoord van de kandidaat. Als de kandidaat gebruik maakt van de dienstverlening en coaching gaat deze ook akkoord met de registratie van zijn persoongegevens zoals hier beschreven.

Bij een match met een zoekopdracht wordt een CV opgesteld die door Lindeberg Services namens de kandidaat wordt gedeeld met de opdrachtgever. Dit CV bevat geen contactgegevens, maar relevante informatie voor de functie (zie voorbeeld-CV). Deze CV’s worden verstrekt obv vertrouwelijkheid en dienen na het doorlopen van de procedure vernietigd te worden.

In geval van nascholing wordt een opleidingsaanvraag gedeeld met onze partner Sinteno, waarbij contactgegevens, opleiding en opleidingsbehoefte gedeelde worden. Aan het einde van het opleidingstraject, na het behalen van de benodigde certificaten, worden deze gegevens bij Sinteno vernietingd.

Indien een kandidaat geplaatst wordt, worden contactgegevens namens de kandidaat gedeeld met de opdrachtgever. De opdrachtgever communiceert zelf over welke persoonsgegevens van de kandidaat nodig zijn en rond wet- en regelgeving rond deze gegevens.

Indien een kandidaat geplaatst wordt, legt Lindeberg Services een personeelsdossier aan, met daarin contactgegevens, bankgegevens, BSN en projectovereenkomst. Maandelijks komen daar overzichten van gewerkte uren, gereden kilometers en andere kosten bij, ten behoeve van declaraties aan de opdrachtgever en uitbetaling aan de werknemer.

Rechten van de kandidaat/werknemer:
 • De persoonlijke informatie rond een kandidaat is in te zien, opvraagbaar en zal binnen 2 werkdagen aan kandidaat opgestuurd worden. Dataportabiliteit is niet van toepassing.
 • Deze informatie is corrigeerbaar o.b.v. wijzigingen door de kandidaat, waarbij verrijkte informatie in overleg bijgesteld danwel geschrapt wordt.
 • Deze informatie zal, met uitzondering van wettelijke verplichte registraties rond loonbelastingen e.d. op verzoek direct verwijderd worden en anders uiterlijk 2 jaar na beëindiging coaching eo bemiddeling verwijderd worden.

Dit privacybeleid van Lindeberg Services is vastgesteld door de directie op 23 mei 2018, conform regels AVG / GDPR, m.m.v. AVG functionaris Bart Brinkman bbrinkman@lindebergservices.nl. 

 
© 2020 | Lindeberg Services. Alle rechten voorbehouden